Σχετικά

Στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι η κατάθεση ιδεών, προτάσεων, σχολίων για τις μετακινήσεις και το δημόσιο χώρο στου Ζωγράφου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση στρατηγικών σύνδεσης παραμέτρων και κινητικότητας σε συνδυασμό με συστήματα ευφυούς διαχείρισης του χώρου. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ζωγράφου με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με Πολυτεχνειούπολη και Πανεπιστημιούπολη».

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Δήμος Ζωγράφου και η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Η ομάδα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου αποτελείται από Καθηγητές, Διδάκτορες και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από το Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου/ Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ (Διευθυντής Θ. Βλαστός). Στοιχεία για τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας μπορείτε να βρείτε εδώ: http://smu.gr/

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα τόσο στην ομάδα έρευνας, όσο και στο Δήμο και θα τα αξιοποιήσει στις επόμενες φάσεις του ερευνητικού προγράμματος.

Τα εργαλεία crowdsourcing είναι εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού.
Σας προσκαλούμε να τα χρησιμοποιήσετε για να καταθέσετε σκέψεις, ιδέες, προτάσεις σχόλια και να συμβάλετε στη συγκέντρωση στοιχείων χρήσιμων για να σχεδιαστεί με τη συνεργασία όλων, πολιτών, δήμου και Πολυτεχνείου η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος: Κινητοποίηση των κατοίκων του Ζωγράφου και της πανεπιστημιακής κοινότητας γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα αστικού περιβάλλοντος, κοινωνικότητας και οικονομίας για τα οποία είναι απαραίτητη η αλλαγή νοοτροπίας, προτεραιοτήτων και επιλογών και η διαμόρφωση ενός κλίματος συναίνεσης σε αλλαγές που θα εγγράφονται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για ήπιες μετακινήσεις και φιλικούς δημόσιους χώρους.

Το ερευνητικό πρόγραμμα στηρίζεται :

  • στη βούληση του Δήμου Ζωγράφου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάδειξη του ρόλου και της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας ως προς τα ζητήματα περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής ρύπων από τις μετακινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, να μειωθεί το κόστος, αλλά και να προωθηθεί η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
  • στο γεγονός της άμεσης γειτνίασης του Δήμου Ζωγράφου με το Ε. Μ. Πολυτεχνείο και το κοινό ενδιαφέρον των δύο φορέων για την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία
  • στη συν-αντίληψη των δύο φορέων για την καλώς εννοούμενη και επωφελή διασύνδεση των ΑΕΙ με την παραγωγή και τη λήψη αποφάσεων πολιτικής για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ενισχύοντας την καινοτομία και την εξωστρέφεια,
  • στη μέχρι σήμερα συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή των δημοσίων αγαθών της βιώσιμης ανάπτυξης, της παιδείας και της κοινωνικής συνοχής,
  • στην ανάγκη συνεργασίας των δύο φορέων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων,
  • στη δυνατότητα αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων του ΕΜΠ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων με βάση την καινοτομία, την γνώση, την έρευνα και τη δοκιμή πρότυπων μεθόδων και μεθοδολογιών


Οδηγίες χρήσης: εδώ