Τίτλος
Βελτίωση πρόσβασης ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους
Χρήστης
Anna Valvi
Κατηγορία
Προσβασιμότητα
Ημερομηνία
24-07-2017
Σύν. Ψήφων
7
Κείμενο

Οι κοινόχρηστοι χώροι του δήμου πρέπει να είναι φιαγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών. Άλλωστε η λειτουργία τους συνδέεται στενά με τον δημόσιο χαρακτήρα τους. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα στο Δήμο Ζωγράφου: είτε οι ράμπες πρόσβασης απουσιάζουν, είτε είναι κακώς κατασκευασμένες είτε υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα σε αυτές.Τα άτομα με κινητική αναπηρία απαιτούν για την κίνησή τους χαμηλό επίπεδο φυσικής προσπάθειας, ικανοποιητικό χώρο και διαδρομές ελεύθερες εμποδίων!